כללי הפורומים

אתר “אתה אומר” להלן האתר או הפורומים החברה המערכת ושאר כינויים, נפתח לצורך התבטאות בנושאים שונים, אך יש לשים מאד לב לחוקי האתר הגלישה והכתיבה בו כפופים לכללים הבאים.

  • האתר נבנה מעיקרו למגשר החרדי, אי לכך צריך להתחשב ביתר שאת לשמור על הצביון האישי של האתר.
  • הניקים אמורים להיות בשמות ראויים ומוכבדים, וכמובן כל כינוי בצורה תוקפנית או במילים לא מכובדות אסורות כלל.
  • יש להיזהר מלכתוב בצורה פוגענית על כל אדם, ודאי שלא לכתוב או להגיב לניק אחר בצורה של פגיעה אישית וכדומה, וכן יש למור על צניעות כללית בין המינים.
  • יש לשמור על כל כללי החוק בכתיבה, להמנע מלשון הרע רכילויות מילים גסות ובוטות, ופגיעה בזכיות יוצרים.
  • על אף כל האמור לעיל, אין הנהלת האתר והפורמים אחראיים על הנכתב, באם נתקלת בהפרה או הפרעה יש להגיש בקשה אישית מהמנהלים למחוק ולטפל בבעיות.
  • התיבה האישית עשוייה להגיב טכני ונקודתי, אין ליצור קשרים היכרויות וחברויות בכתיבה אישית.
  • גם מה שלא נכתב באי אלו מהסעיפים הכל כפוף לחוק ודיני תורה.

הננו לאחל לכם כישה וכתיבה מועילה ומהנה

Back to top button
כלי נגישות